ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοσοκομεία

ΧΑΡΙΤΣΗΣ

335 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ – Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ – Αλέξης Χαρίτσης: Στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες

Νέες δράσεις, ύψους 335 εκατ. ευρώ, που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις «ανοίγει» το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης εταιρειών, ενίσχυση υποδομών νοσοκομείων, αλλά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Η πρώτη, ύψους 50 εκατ., ονομάζεται «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και αφορά στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, κάθε Σχήμα (Σχήμα = Δήμος + Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα και αισθητική του δημόσιου χώρου και θα οργανώσουν την οικονομική δραστηριότητα με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων είναι 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Δήμος: έως 1.500.0000 – επιδότηση 100%

Εμπορικός Σύλλογος – Επιμελητήριο: έως 2.000 χ αριθμός συμμετεχουσών επιχειρήσεων και μέχρι 400.000 ευρώ.

Οι δαπάνες του δήμου αφορούν σε αναβάθμιση δημόσιου χώρου, προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας, ενώ του Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου για εφαρμογή ενιαίας αισθητικής ταυτότητας και προβολή και προώθηση εμπορικής περιοχής.

Η δεύτερη είναι 50 εκατ., κατηγοριοποιείται ως «Ψηφιακό Βήμα», με τις ωφελούμενες να είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και την επιδότηση να φθάνει στο 50%. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Με τη συμπλήρωσή του η επιχείρηση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του (0-4: Χαμηλή ψηφιακή βαθμίδα, 4,5-8: Μέση ψηφιακή βαθμίδα, 8,5-14,5: Ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα, 15-18: Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα).

Προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη Δράση είναι να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: εξοπλισμός (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών), λογισμικό, υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.ά.).

Αντίστοιχη είναι και η τρίτη δράση, «Ψηφιακό Άλμα», με τις μόνες διαφορές ότι, για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η τέταρτη αποκαλείται «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», ύψους 120 εκατ., και αφορά μεσαίες επιχειρήσεις των 9 στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ο μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων είναι μεταξύ 50.000 ευρώ και 400.000 ευρώ.

Η πέμπτη και τελευταία, «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία», ύψους 65 εκατ., αφορά νοσοκομειακές μονάδες που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Περιλαμβάνει επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αλέξης Χαρίτσης: Στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες

«Για να είναι η ανάπτυξη δίκαιη και βιώσιμη, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών στρωμάτων.

Με αυτά τα νέα προγράμματα στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική τους αναβάθμιση και την αύξηση της εξωστρέφειάς τους. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούμε την προσαρμογή τους στην ψηφιακή εποχή και την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δυνατοτήτων. Επιπλέον, με ειδικό πρόγραμμα για την αντικατάσταση του εξοπλισμού τους και την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων τυποποίησης και πιστοποίησης, ενισχύουμε τις μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγικές τους δυνατότητες.

Στηρίζουμε επίσης τις τοπικές οικονομίες και την Αυτοδιοίκηση με ένα σημαντικό νέο πρόγραμμα για την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της ‘έξυπνης’ πόλης και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.

Ανταποκρινόμαστε, τέλος, στις ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων για ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Υλοποιούμε λοιπόν και με αυτά τα προγράμματα τη στρατηγική μας για αναβάθμιση βασικών υποδομών, στήριξη των τοπικών οικονομιών και στοχευμένη ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες».

ΠΗΓΗ: Eφημ. ΑΥΓΗ


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Οικονομία

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video